To forsvundne fra Vedbæk og Rungsted, og én flyttet

Der lå engang en hel del træbygninger langs Kystbanen, mindst lige så interessante som de arkitekttegnede hovedbygninger alle omtaler. De to viste levede ind i 1990'erne og jeg fangede dem inden de blev pillet ned. Det første er ilgodsvarehuset i Rungsted, der tillige oprindelig indeholdt postekspedition. Senere ombygget en del, bl.a. med hævet gulv og port i gavlen, men man kunne fortsat genfinde de fine detaljer i træværket.

Det andet nærbillede af facaden viser endnu tydeligere den simple vinduesindfatning. Farveholdningen er nok ikke lige den, man forbinder med træbygninger på Kystbanen, men passer forbavsende godt her. Nu er der parkeringsplads i stedet for.

Og en port. Banesiden må man selv forestille sig, men det kan vise sig at der én der har fotograferet netop denne.


 Det andet eksempel er et brændselsskur fra Vedbæk. En helt uddød race som var at finde på alle større stationsanlæg, inden man gik væk fra fast brændsel til opvarmning mv.

Skuret blev dog ikke anvendt til sit oprindelige formål i de sidste mange år, for med indbygget ekstra port (den mellemste) kunne det sikkert også bruges til garage eller oplag af større genstande. Dette skur, der tilsidst var meget forfaldent, har veget pladsen for boligbyggeri. Der fandtes "i fordums tid" et lignende skur i Rungsted, vest for ovennævnte ilgodspakhus, men her var portene erstattet af luger og med direkte baneadgang kunne kul skovles direkte ind fra en åben godsvogn.


Blokhytterne langs Kystbanen var også ganske nydelige. De forsvandt med ombygningen af signalanlægget indtil 1972 og fjernelsen af de manuelt betjente bomanlæg. Ved Strandmøllebroen var de af træ, mens de øvrige var bygget i grundmur. En af træhytterne eksisterer fortsat, da Helsingør Jernbaneklub forelskede sig i en af dem i forbindelse med nedrivningen af den gamle Strandmøllebro. De murede må I tænke jer til, indtil jeg har skaffet et passende billede. Kønt så det dog ikke ud i foråret 1998 med skraldebøtter og oliespande stillet op omkring skuret.

Tilbage