Til baneanlæg hører der også et væld af småhuse, skure og lignende. Ikke så mange mere og ikke så maleriske som tidligere. Fx:

Kolonnehus mm. fra Lillerød

Et eksempel er kolonnehuset fra Lillerød på Allerød station, bygget 1944 og forsvandt omkring 2001 i forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen og fjernelsen af enderampen. Huset var bygget af sveller og en egentlig opmåling var således nærmest overflødig, hvis man kender dimensionerne på en træsvelle og har billeder man kan tælle sig frem på. 

Facaden ud mod banen havde kun ét vindue, men fyrretræet og vogterhuset af 1898 model gjorde et ualmindeligt tiltalende indtryk og ganske velegnet til eftergørelse i model. At jeg så også fik skuret i kassen en dag uden graffitti på væggene gjorde det heller ikke helt ringe. Desværre nåede jeg ikke at få fotograferet skurbebyggelsen der omkransede vogterhuset og som også var rødmalet med grøn/hvide vinduer. Til anlægget hørte der også nogle fine sortmalede troljeskure der lå lidt nordligere.

Situationsplan ved vogterhus og rampe. Troljeskurene ses beliggende til hjøre, dvs. nordpå mod Hillerød.

Vogterhus 14B set fra syd i 1982. Jeg husker det som noget af det hyggeligste med velplejede frugttræer og pænt malede skure. Bunken i forgrunden er en lav sporstopper for det læssespor der gik diagonalt over den asfalterede læsseplads. Nu er huset fjernet og der er parkeringsplads i mangel af kommunens samtykke til et større DSB-projekt om endnu mere stationsnært byggeri.

Indgangsdøren vendte bort fra banen. Indvendig var skuret forsynet med en lille forstue og til venstre et redskabsrum der dog var tømt i 1993, da billederne blev taget. Hvis man gik til højre kom man ind i opholdsrummet der kunne opvarmes af en kakkelovn.

Møblementet eksisterede stadig og der har vel været plads til omkring 10 mand. 

Endnu et billede og i forgrunden ses aftrædelseshuset med lem i bagsiden til tømning af "dagens produktion". 

Forsiden blev også fanget ved dagens opmålings og fotoudflugt.

Tilbage efter udflugten var der blot at bygge skuret i model. Og dog, for i 2004 er retiraden endnu ikke eftergjort og et sted at placere det har heller ikke set dagens lys. Det grønne på vinduerne mangler også, men mon ikke det bliver malet på en skønne dag. Senere er det lykkedes at få fat i en kopi af tegningen til huset. Det skal nævnes at tagets hældning blev lidt større end tegningen angiver:

Inden vi forlader Allerød station lige et billede af de nævnte troljeskure:


Materialhuset i Birkerød

I Birkerød stod der også et nydeligt skur, ældre, det vil sige fra omkring 1899, og ikke bygget af sveller, men derimod med sidebeklædning af sammenpløjede brædder. Skuret havde oprindelig et et kontorrum (til venstre på billedet nedenfor) med isolerede vægge, en folkestue og endelig et rum til "Materialier og Redskaber. At skuret var mere gennemført kunne også ses af at man havde oftet skifertag på herligheden. "Senere" havde man tilføjet endnu et skur, muligvis fordi man udvidede folkestuen på bekostning af redskabsrummet.

               

Begge skure afventer stadig på at blive omgjort fra en skitse i projektmappen til en tredimensional model. Grundarealet af det største og ældste skur var 7x14 alen, hvilket er omtrent 4,4x8,8 m. Det mindre skur var 3,45x5,36 m. Højden indvendig i det ældste var 4 alen. Bag det lille skur var der på nordsiden et pissoir, som jeg desværre ikke fik i kassen i rette tid.Tilbage