Remisen ved Amagerbro

En lokomotivgarage. Forsvundet i 1970'erne, men var stedet hvor Amagerbanens damplokomotiver holdt til. Ja, I forbilledet, for her er det min virkelighed og noget amagerbanetema bliver det aldrig til. Remisen var dog ualmindelig pæn og bygget i træ af hensyn til hurtig nedbrænding i tilfælde af, at militairet ønskede at rydde arealet indenfor demarkationslinien foran Christianshavns Vold. Remisen havde i øvrigt disposition og dimensioner fælles med Slangerupbanens ved Tagensvej.

Skuret er bygget i den oprindelige størrelse. Amagerbanen forlængede herligheden så alle lokomotiver, plus sikkert også en motorvogn kunne stå indendøre. Jeg glemte i forbifarten vinduet ved retiraden, men jeg nænner ikke at save i plastickassen, som man også kan kalde lokskjulet.

Billede to viser den ene langside. Den lille grønne dør er til retiraden, for ind i remisen kom man gennem den lille dør i den ene port. Pappladen det hele står på er mit første forsøg ud i baneanlæg, men sikkert ikke det sidste. Nedenfor et billede af remisen i dagslys. Hverken baggrund eller biludstilling har noget med forbilledets placering at gøre. Eneste forskel fra kælderbillederne er at jeg har fornyet skorstenen, da den oprindelige så lidt forkert ud. Skuret til højre har forbillede i "brændeskuret" på Centralværkstedet i København, som mange vogne blev fotograferet foran i 1940'erne.

Mit seneste ud i maskindepottilbehør er et vandtårn. I første omgang et forsøg på prøve, for at se om murværket tager sig godt ud. Men så snart der også var et cisternehus, blev det til et helt og færdigt vandtårn. Her opstillet tilfældigt ved siden af Amagerbro remise for at iagttage proportionerne. Cisternehuset kunne også have været grønt og vinduerne hvide, men det bliver nok i andre forsøg. 
Tilbage