Små benzinmotorvogne på statsbanespor

Foto: Ib V Andersen/Ulf Holtrup

 I begyndelsen af 1950'erne anvendte DSB fortsat benzinmotorvogne på mere eksotiske destinationer i Jylland og Fyn, samt til Slangerup og Gedser på Sjælland-Falster. De fleste der var i drift var store ML-vogne, men også et mindre antal toakslede, bygget i Odense var i brug. Litra var MA, ME og MF. Dertil 5 benzinvogne ombygget med dieselmotor og i denne ombæring omlitreret til MC. Allerede inden 2. verdenskrig ville DSB gerne af med de små motorvogne, da man havde storstilede planer om mere anvendelige og fleksible dieselmotorvogne (MO) som både kunne bruges i eksprestog og til mindre benyttede afgange på både hoved- og sidebaner. Man havde dog fortsat en del sidebaner der ikke kunne bære disse vogne, men de fleste var allerede planlagt lukket eller også forstærkede man hovedsporet så det kunne bære de ca. 60 t tunge køretøjer, som de nye dieselmotorvogne vejede. Til sammenligning vejede en toakslet benzinvogn omkring 16 t. Det var først med anskaffelsen af de sidste 90 MO-motorvogne i perioden 1951-1958 at det lykkedes. Ovenfor ses MF 643 i Skjern med "ekspressen" til Videbæk holdende ved siden af netop en af de i 1950'erne byggede MO-motorvogne. Videbækbanen oplevede kun i beskedent omfang at have MO-vogne kørende og de fleste tog var helt til lukningen i 1955 en toakslet motorvogn med eventuelle godsvogne.

Den mest udbredte type af de toakslede motorvogne i 1950'erne var MF, der bortset fra et par brændte eksemplarer alle var i drift eller ombygget med dieselmotor. De fleste var stationeret på Fyn i enten Odense eller Faaborg. De blev anvendt en hel del på Brobybanen (Odense-Nørre Broby-Faaborg, lukket i 1954) og som erstatning/supplement til de store motorvogne (MBF), der fulgte med banerne ved statsdriftens indførelse i 1949. Et eksemplar ses nedenfor i Odense på det, der nu er rutebilstationen. Bygningen i baggrunden eksisterer fortsat og rummer Danmarks Jernbanemuseums billetsalg.

Foto: Ulf Holtrups arkiv 

De fem MC-dieselvogne var alle stationeret i Viborg og blev anvendt i Himmerland og fra Viborg til Skjern/Videbæk, samt afstikkere på andre mere betydende strækninger. Nedenfor ses et tog med nummer 652 tilkoblet en FD-vogn på noget jeg antager er Viborg station. FD-vognene var sidste model "lille motorbivogn" og havde ikke gennemgående trækstang og kunne kun anvendes i små tog da man kun i begrænset omgang kunne hægte vogne bagpå. FD blev bygget til ME, men senere anvendt af alle små typer motorvogne i flæng i de mindre tog. Ombygningen fra MF-benzinvogn til MC-dieselvogn bestod i at forsyne vognene med ny motor, samt et nyt køleanlæg der på taget lignede det man benyttede på de nye MO-motorvogne. Vægten af det nye tagkølerarrangement har nok ikke været godt for den spinlke konstruktion af tag og vognkasse. Lidt forstærkning af undervognen her og der blev det også til, samt en ekstra batterikasse. 

Foto: Hans True 

Næste billede viser MC 655 på Videbækbanen og den ivrige iagttager vil bemærke små forskelle mellem 652 og 655. Ellers er der vel blot at konstatere at man i Jylland skrev vognens nummer på både pufferplanke foran og overgangsbro bagtil, ganske som med MO-vognene fra 1951 ff. På Fyn var de mere anonyme.

Foto: Ib V Andersen

Samtidig med bygningen af motorvognene i 1920'erne anskaffede DSB 50-60 bivogne af forskellige typer. Fælles for dem var at de var bygget med så let konstruktion som muligt. Dette indebar at både vognkassen og undervognen var mere spinkelt konstrueret end normalt. Flertallet var af den store type, FE, der havde 62 siddepladser og hørte til reserven helt til omkring 1960 på grund af indretningen med læderbetrukne sofaer. FE-vognene havde gennemgående trækstang som forgængeren litra FC og begge typer kunne oprangeres i store tog.

Foto: Hans True 

Inden vi forlader DSB's små motorvogne helt en farveprøve. Vognene var nemlig lakeret indtil DSB skilte sig af med den ved det store udsalg i 1956. Billedet nedenfor viser ME 624 i Slangerup koblet sammen med 627 i reserve hvis styrevognstoget trængte til en midlertidig afløser indtil DSB gjorde alle køretøjer overflødige da man nedlagde strækningen i 1954. ME-vognene var oprindelige, som FD-bivognene konstrueret med centralkobling, og for at få plads til pufferarrangementet i 1932 blev afstanden fra køler til pufferplanke lidt længere end på MF der var konstrueret til skruekobling og sidepuffer. Som det kan anes blev ME (og MF) forsynet med skillerum så passagerafdelingen blev delt i to, for at kunne rumme afdeling for både rygere og ikke-rygere i tog som kun bestod af én motorvogn.

Foto: J Steffensen/Dansk Model Jernbaneklub 

 

 Tilbage