CM-vogne

DSB's CM-vogn er 3. kl. typen af bogieindergangsvognen fra 1890'erne. Det første eksemplar blev leveret i 1896, men det var først i 1908 at vogntypen fandt sin endelige udformning. Fra 1896 til 1905 fik DSB leveret 10 vogne. Fra 1908 til 1914 70 vogne. Fra 1918-1925 69 vogne. De sidste 55 vogne, der blev leveret fra 1927-1930 var i en spareudgave med hvælvet tag og tilspidsede ender.

Vognene bygget i perioden 1918-1930 havde træbeklædning, mens de tidligere byggede var jernpladebeklædte. 26 vogne fra 1924-2925 havde ved leveringen jernbogier af tysk model, mens de øvrige var leveret med træbogier. De ældste vogne fra perioden 1896-1905 havde træbogier med en akselafstand på 2,1 m (de første dog oprindelig 1,8 m akselafstand), mens alle øvrige havde kraftigere træbogier med 2,5 m akselafstand.


CM 2105 i Randers (foto: Hans True). Vognen er bygget i 1918 med træbeklædning og træbogier. De træbeklædte trævogne blev først fra 1955 rødmalede, men det var først omkring 1957-60 at de malede bogietrævogne for alvor dominerede i forhold til de lakerede, som efterhånden så mer og mer slidte ud i overfladen i takt med at støv satte sig i overfladen. Denne vogn er lakeret, men blev formentlig malet i 1959.


CM 2051 i Randers (foto: Hans True). Vognen er bygget i 1925 og havde ved leveringen jernbogier med SKF-rullelejer. Om vognen har haft jernbogierne i hele dens levetid er uvist, da bogierne blev flyttet rundt mellem vognene.


CMM 2404 fra Randers (foto: Hans True). Vognen er bygget i 1918. Nogle få CM-vogne blev i 1930'erne udstyret med styreledninger og egenvarmeanlæg til brug som mellemvogne i MO-fremførte tog. Vognene var muligvis tiltænkt "Nordpilen" for havde i en periode tyske slutsignalholdere. Desuden havde vognene selvstændigt lysanlæg, hvilket de øvrige vogne først senere fik, hvis ikke lige de var nogle af dem som havde reoler til dobbeltbatterier monteret under vognbunden. Denne vogn havde på fototidspunktet jernbogier, men andre CMM-vogne havde træbogier. Netop denne vogn kørte også i perioder med træbogier og er oprindelig leveret med træbogier. Jernbogierne har således intet med tyske krav at gøre.


CM 2169 med jernbogier i 1955 (foto: Hans True). CM-vognene, bygget i perioden 1927-30 havde hvælvet tag og var leveret med træbogier. Visse vogne var i perioder udstyret med jernbogier. Denne vogn fik træbogier igen i 1957. Vognens gennemgående sålbænk er en opfindelse fra 1925/26 og vogne bestilt i 1925 og frem havde denne. De ældre træbeklædte CM-vogne fik gennemgående sålbænk med større reparationer og det var ikke nødvendigvis noget som blev udført på begge vognsider.


Til sidst CM 2055 bygget i 1925 med jernbogier (foto: Hans True). På et tidspunkt er vognsiden repareret og forsynet med gennemgående sålbænk. Vognen optræder her med træbogier.

Tilbage